Üdvözöljük honlapunkon!
„A biztos tudáshoz való jog olyan, mint az élethez való jog.”
Tovább

Ügyvédi szolgáltatásaink

Állandó és eseti jogi tanácsadások, Jogi szakvélemények elkészítése, Peres és nemperes eljárásokban való képviselet, Egyéb ügyvédi szolgáltatások (pl. Takarnet, Cégbejegyzés, Céginformáció, FMH) magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, költségvetési és egyéb szervek részére

Ingatlanjog

Különösen az alábbiak:

 • Ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere, stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint teljes körű jogi tanácsadás és földhivatal előtti ügyvédi képviselet
 • Bérleti szerződések véleményezése, szerkesztése és ellenjegyzése
 • Jelzálog ügyletek
 • Társasak házalapítása, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), házirend szerkesztése
 • Tulajdoni viszonyok rendezése, birtokviták, elbirtoklás
 • Telekalakítás és ingatlan átminősítésének lebonyolítása
 • TAKARNET on-line ingatlan-nyilvántartási rendszer (aznapi földhivatali információk lekérése)

Ingatlanügyekből származó hatóság előtti és bíróság előtti peres képviselet.

Polgári jog

Különböző okiratok és szerződések elkészítése illetve véleményezése, így:

 • Kölcsönszerződések
 • Megbízási-, vállalkozási-, alvállalkozói-, generálkivitelezői-, szerelési-, tervezési-, forgalmazói szerződések
 • Zálog-, engedményezési-, termékértékesítési-, franchise-, együttműködési szerződések
 • Letéti-, szállítási-, szállítmányozási-, fuvarozási-, bizományiszerződések
 • Bármely nem nevesített szerződés elkészítése

Fizetési meghagyásos eljárásban való jogi képviselet ellátása, FMH szerkesztés és ellenjegyzés, elektronikus ügyintézés, ellentmondás esetén peres képviselet.

Vagyoni és nem vagyoni kártérítés.

Peren kívüli és peres eljárásban teljes körű képviselet ellátása.

Közbeszerzési jog

Hivatalos közbeszerzési tanácsadóként a hivatalos közbeszerzési tanácsadás címszó alatt található szolgáltatások teljes körű nyújtása.

Peren kívüli és peres eljárásban teljes körű képviselet ellátása.

Családjog

Különböző okiratok és szerződések elkészítése, valamint véleményezése, így:

 • Házassági, élettársi vagyonjogi,
 • Házassági vagyonközösséget megszüntető és a házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdéseket rendező szerződések,

Bíróság előtti peres képviselet ellátása, valamint hatóság előtti jogi képviselet:

 • Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése iránt,
 • Rokon- és gyermektartással összefüggően
 • Házassági bontóperek és egyéb családjogi perek vonatkozásában,

Peren kívüli és peres eljárásban teljes körű képviselet ellátása.

Gazdasági, társasági jog

Különösen az alábbiak:

Cégeljárásban cégjogi iratszerkesztés/elkészítés ill. ellenjegyzés:

 • Cégalapítás,
 • Cégiratok módosítása,
 • Átalakulás,
 • Cégmegszüntetés,
 • Törzstőke emelése, csökkentése,
 • Tulajdonrész, üzletrész átruházási szerződések.

Cégeljárásban teljes körű jogi képviselet ellátása.

Cégátvilágítás.

Peren kívüli és peres eljárásban teljes körű képviselet ellátása.

Kártérítési jog

Különösen az alábbiak:

 • Vagyoni és nem vagyoni kártérítési jogok.

Öröklési jog

Különösen az alábbiak:

 • Öröklési szerződések,
 • Végrendeletek elkészítése és letéti őrzése,
 • Öröklési szerződések, tartási szerződések és életjáradéki szerződések.

Peren kívüli és peres eljárásban teljes körű képviselet ellátása.

Munkajog

Különösen az alábbiak:

Peres és peren kívüli teljes körű jogi tanácsadás munkaügyi jogvitás ügyekben.

Jogi tanácsadás a munkaviszony keletkezésével és megszűnésével valamint munkaszerződésekkel kapcsolatos kérdésekben.

Szerződések és egyéb okiratok véleményezése, szerkesztése és ellenjegyzése.

Közigazgatási jog

Különösen az alábbiak:

Teljes körű jogi képviselet ellátása

 • Építési engedélyezése eljárásokban,
 • Munkavédelmi hatósági ügyekben való képviselet,
 • Fogyasztóvédelmi ügyekben az ügyfél képviseletének ellátása.

Büntető és szabálysértési jog

Különösen az alábbiak:

Teljes körű tanácsadás büntető- és szabálysértési ügyekben.

Büntetőeljárásban:

 • Terhelti (gyanúsított, vádlott, elítélt) képviselet ellátása, a büntetőeljárás egésze alatt a védői teendők (nyomozati és ügyészi szakban kihallgatásokon és egyéb eljárási cselekményeken, bírói szakban tárgyalásokon való jogi képviselet ellátása, beadványok szerkesztése, ügyféllel való kapcsolattartás - előzetes letartóztatás vagy szabadságvesztés esetén ügyvédi beszélő útján a BV-ben-).
 • Sértetti képviselet ellátása szintén a büntetőeljárás egésze alatt.

Szabálysértési eljárásban:

 • Sértett vagy az eljárás alá vont személy teljes körű képviselete, szükség esetén tárgyalásokon való védői feladatok ellátása.

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

Lebonyolított közbeszerzések szerződéskötéseinek értéke összesen mintegy 28,02 Mrd HUF értékben.

Amit nyújtunk:

 • Állandó és eseti megbízások
 • Ajánlatkérői illetve ajánlattevői oldalak szakszerű képviselete
 • Teljes körű eljárás lebonyolítás
 • Közbeszerzési szakértői állásfoglalások
 • Közös ajánlatkérői eljárások lebonyolítása
 • Ajánlatok/részvételi jelentkezések összeállítása, teljes körű koordinálása
 • Külföldi ajánlattevőknek ajánlatok/részvételi jelentkezések összeállítása
 • Átfogó, komplex tanácsadások
 • Uniós és hazai forrásból megvalósuló eljárások lebonyolítása
 • Önálló eljárásrendek elkészítése
 • Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv, és az éves statisztikai összegezés, egyéb adatbekérések elkészítése (pl. felettes szerv, NKH)
 • Előzetes vitarendezési eljárásban való képviseletek
 • Jogorvoslati képviseletek
 • Minőség-, szabályossági ellenőrzések
 • Utóellenőrzés (ex-ante), ex post, folyamatba épített ellenőrzések
 • Helyszíni ellenőrzéseken képviselet
 • Határidők figyelése, és betartása
 • Validátori tevékenységek
 • Teljes körű, folyamatos tájékoztatás a jogszabályváltozásokról
 • Konzultáció nyújtása
 • Segítségnyújtás közbeszerzési eljárást lebonyolító cégek/szervezetek részére
 • EHR, KBA, EMIR szakszerű, naprakész kezelése
 • Peren kívüli és peres eljárásban teljes körű képviselet ellátása

Amennyiben a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (hivatalos közbeszerzési tanácsadói) referenciáinkat kívánja megtekinteni, úgy kérjük, kattintson ide: Referenciák

Amit biztosítunk, ha minket választ:

 • Közbeszerzési Hatóság hivatalos névjegyzékébe felvett szakemberek
 • az új közbeszerzési törvény előkészítésében részt vett szakemberek
 • Széleskörű gyakorlati tapasztalat és komplex, naprakész elméleti tudás
 • Szakszerűség, biztos szakismeret
 • Precíz, professzionális munka
 • Gyors reakcióidő
 • Megbízható, bizalmi partnerek
 • Nincsen nagy vagy kis ügy, nekünk az Ön ügye fontos
 • Komoly szakmai háttér és biztos tapasztalat
 • Folyamatosan szakképzéseken fejlesztett tudás
 • Megfizethető, és egyben ár-értékarányos munkadíjak
 • Hosszú távú kapcsolatokra való törekvés, hiszen megbízóink sikere a mi sikerünk is
 • Munkánk a hivatásunk is
 • Előnyös, több más szakirányú végzettség
 • Kizárólag olyan feladatok elvállalása, amiket a megfelelő minőségben el tudunk végezni

Amennyiben a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (hivatalos közbeszerzési tanácsadói) referenciáinkat kívánja megtekinteni, úgy kérjük, kattintson ide: Referenciák

Bemutatkozás

Dr. Garancsy Georgina - Iroda vezetője

 • Képesítések, végzettségek

  • ügyvéd
  • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
  • ingatlanközvetítő és értékbecslő
  • európai uniós pályázatíró

 • Főbb szakmai pályafutás

  Pályafutásomat egy közismert budai ügyvédi irodában kezdtem el. Ezt követően az ítélkezési gyakorlat mélyebb elsajátítása végett két különböző városi bíróságon szereztem szakmai tapasztalatot. Később a városi önkormányzat jegyzői irodájába nyertem felvételt. A szakma teljes körű műveléséhez egy másik igen neves budai ügyvédi irodában kaptam álláslehetőséget. Évekkel később már hazánk legjobb műszaki egyetemének és egy giga beruházásokkal foglalkozó részvénytársaságnak, majd egy másik egyetemnek a kiemelt jogi és közbeszerzési tanácsadójaként dolgoztam. Mindeközben egyéb Intézetnek és Minisztériumnak is láttam el 14 országot - köztük Magyarországot is - átölelő projektekben kiemelt jogi-közbeszerzési-beszerzési tanácsadói feladatokat.

 • Keressen
  Bizalommal!

Referenciák

Ügyvédi szolgáltatások - Közbeszerzési szaktanácsadások

 • Ügyvédi szolgáltatásaink - Jogi tanácsadásaink

  A Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008 (XI.27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999 (III.22.) MÜK Szabályzat 11/5.7 pontja szerint a honlapon nem tüntethetők fel sem az ügyvédi iroda megbízói, sem az ellátott ügyek. Mindezekre tekintettel általánosságban, a teljesség igénye nélkül:


  • magánszemélyek
  • gazdálkodó szervezetek (Kft., Bt., Zrt. stb.), egyéni vállalkozók
  • társasházak, alapítványok, non profit szervezetek
  • központi költségvetési szervek (önkormányzat, intézet, minisztérium)
  • egyéb
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadásaink - Hivatalos közbeszerzési tanácsadásaink (a teljesség igénye nélkül)

  A Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008 (XI.27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999 (III.22.) MÜK Szabályzat 11/5.7 pontja szerint a honlapon nem tüntethetők fel sem az ügyvédi iroda megbízói, sem az ellátott ügyek. Mindezekre tekintettel általánosságban, a teljesség igénye nélkül:


  • Egyetemek, köztük hazánk legelismertebb műszaki egyeteme és a köz szolgáltatását biztosító egyetem is
  • Világon - több különböző országban - képviseletet ellátó intézet
  • Minisztérium
  • Giga projektekkel foglalkozó részvénytársaság
  • Országos hatáskörű sportszövetség
  • Stadionrekonstrukcióval foglalkozó társaság
  • Közhasznú nonprofit társaság
  • Országos katasztrófavédelemért felelős főigzgatóság
  • Központi közlekedéséért felelős részvénytársaság
  • Országos hatáskörrel rendelkező hivatal
  • Önkormányzatok
  • Vízügyekért felelős főigazgatóságok
  • Különböző szakterületen lévő gazdasági társaságok
  • egyéb

Gyorsaság, Precizitás

Teljes körű és komplex tanácsadást nyújtunk. Munkánkat a precizitás, és a gyorsaság jellemzi, megfizethető munkadíjakkal.

Szakmai háttér

Csak olyan szakemberekkel dolgozunk, akik komoly szakmai háttérrel és biztos tapasztalattal rendelkeznek.

Megbízhatóság

Kiemelkedően fontos számunkra az Ön sikere, hiszen hosszú távú kapcsolatokra törekszünk.


Elérhetőségek

Telefon: +36 30 878 4136 - E-mail: iroda@drgarancsy.hu
Fax: +36 23 440 176 vagy +36 1 266 6621

Székhelyünk: 1094 Budapest, Ferenc körút 39., IV emelet 1. ajtó.

Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján.
Pest Megyében is, így különösen Budaörsön is rendelkezésre állunk a Tisztelt Ügyfelek részére.
Székhelyünk megközelíthető: Tömegközlekedés: Villamos: 4-es és 6-os (Corvin negyed vagy Mester utca) Metró: 2-es - kék (Corvin negyed), Hév és villamos (Boráros tér). Amennyiben autóval jön, úgy mindig talál parkolót az épület előtt.

Ezt a honlapot Dr. Garancsy Georgina, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, “Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzata” tartalmazza. Tájékoztatjuk, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlattételnek.